Website “Mijn Dossier”

Hier vindt u meer uitleg over de website “Mijn Dossier”.

 1. Laatst bijgewerkt op

De website mijndossier.rrn.fgov.be laat aan Belgen toe om:

 • hun gegevens in het Rijksregister te raadplegen,
 • fouten te signaleren,
 • hun contactgegevens mee te delen,
 • te controleren welke instanties hun persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
 • elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt.

Daarvoor hebben ze nodig:

 • een (consulaire) elektronische identiteitskaart (eID) die werd geactiveerd = waarvan de uitreiking ook in het programma BELPIC van Binnenlandse Zaken werd geregistreerd (met gebruik van de pukcode);
 • een eID met geactiveerde certificaten = waarvan de functies om zich op internet te identificeren en zijn akkoord te geven (digitale handtekening) werden geactiveerd (met gebruik van de pincode);
 • een kaartlezer;
 • het kaartleesprogramma, te installeren via eid.belgium.be
 • de pincode.

Belgen ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister van de Ambassade van België in Bogota ontvangen vooralsnog een eID waarvan de certificaten nog niet geactiveerd werden. Naar aanleiding van een reis naar België kunnen zij de eID activeren bij een Belgische gemeente.

De elektronische attesten kunnen in het Nederlands, Frans of Duits worden opgevraagd. Ze worden onmiddellijk op het scherm getoond, kunnen afgedrukt, gedownload en bewaard worden als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken. Ze kunnen ook als bijlage van een mail doorgestuurd worden. 

 • De beschikbare attesten zijn:
 • attest van gezinssamenstelling;
 • attest van hoofdverblijfplaats;
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek;
 • attest van Belgische nationaliteit;
 • attest van leven;
 • attest van wettelijke samenwoning;
 • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen;
 • attest van Belgisch kiezer; attest van kiesregister;
 • uittreksel uit de registers.

Opgepast: de bruikbaarheid van de aldus afgedrukte attesten in het buitenland is niet gegarandeerd. Het document bevat immers geen handtekening en kan niet gelegaliseerd worden of voorzien van een apostille; er kunnen zich ook taalproblemen stellen.

Wat het gebruik ervan in België betreft, is het voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats/adres voor een Belgische bank). De attesten verkregen via “Mijn Dossier” bevatten de digitale stempel van het Rijkregister en zouden volgens de FOD Binnenlandse Zaken dezelfde juridische waarde hebben als attesten afgegeven door de gemeente. Er wordt aanbevolen de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de attesten goed controleren.