Ambassade van België in Colombia
Home Consulaire diensten Belgisch paspoort

Belgisch paspoort

Algemene informatie

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft.
Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een kaart bestaat.
Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen).
Vanaf zijn geboorte kan elke Belg een eigen paspoort krijgen.
Met een identiteitskaart kunt u naar een 50-tal landen reizen.
Het paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa.

Aanvraag van een paspoort op de Belgische ambassade in Bogota

Belgen ingeschreven bij de Ambassade van België in Bogota of bij een andere Belgische ambassade of consulaat kunnen er een biometrisch paspoort bekomen.

Ereconsulaten geven geen paspoorten af.

Overeenkomstig artikel 35, 4de lid, Consulair Wetboek kan aan een  Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente enkel een voorlopig paspoort worden afgegeven. Dit voorlopig paspoort heeft een geldigheidsduur van 1 maand of 1 jaar.

Elke burger moet zich persoonlijk aanmelden om zijn aanvraag voor een biometrisch paspoort in te dienen aangezien de ambassade de vingerafdrukken dient af te nemen. Enige uitzondering op deze regel zijn de kinderen onder de 6 jaar.

Algemene info over het Belgisch biometrisch paspoort vindt u op:

http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/colombia/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/

Hoe een paspoort aanvragen:

1/ Formulier van paspoortaanvraag
Zend een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier onder gescande vorm naar het email adres van de Ambassade : Bogota@diplobel.fed.be.
De formulieren van paspoortaanvraag vind U terug op onze website:
http://colombia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/formulieren

Voor kinderen onder de zes jaar vullen de ouders en ondertekenen zij samen volgend formulier in:http://colombia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/paspoortaanvraagformulier_kinderen_jonger_dan_6.pdf

2/ Afspraak maken:
Via volgende website maakt u een afspraak op dag en uur dat u best past:
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/4db8f6c4-dc8f-4f00-bc15-6c17ecab54ad

3/ Op de dag van de afspraak:

 • Gelieve 1 originele en recente pasfoto mee te brengen; 35x45mm, in kleur en witte achtergrond. (zie officiële specificaties ook op http://www.fotopaspoort.be/ ). Uw vingerafdrukken worden digitaal afgenomen tijdens de afspraak.
  Uitzondering: voor kinderen onder de zes jaar dient een pasfoto gevoegd bij het formulier van paspoortaanvraag. 
 • De betaling van de paspoortaanvraag geschiedt aan het loket of via internet.

Aan het loket : met een bankkaart (tarjeta débito) of een internationale kredietkaart (Visa, Mastercard).

Via internet : http://colombia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/betaling-met-kredietkaart

4/ ophalen/terugzenden paspoort

Het paspoort is beschikbaar na 2 weken.

U kan :

 • het in persoon ophalen
 • een volmacht verlenen aan een mandataris die voor u het paspoort zal ophalen
 • of laten terugzenden naar uw verblijfplaats in Colombia.

Dit kan via de service van Domesa. U doet de overschrijving en op de dag van uw afspraak brengt u het origineel betalingsbewijs mee. 
U kan desgevallend zelf instaan voor de organisatie van de verzending en beroep doen op een andere dienstverlener van Uw keuze.
Als uw aanvraag geen persoonlijke aanwezigheid vereist (paspoort minderjarigen van 6 jaar, identiteitskaart) moet u het bewijs van de betaling van de verzendingskosten voegen bij uw aanvraag per briefwisseling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende link: DOMESA

Voor personen die niet in de mogelijkheid verkeren om zich persoonlijk naar Bogota te begeven bestaan nog volgende andere opties:

 1. Belgen ingeschreven bij een ambassade of consulaat in het buitenland zullen naar aanleiding van een reis naar België hun paspoortaanvraag kunnen indienen:
 • in de gemeente waar ze laatst waren ingeschreven;
 • in de gemeente waar ze geboren werden (indien ze nooit in België woonden);
 • in een gemeente naar keuze (indien ze nooit in België hebben gewoond en evenmin in België zijn geboren).
 1. U kan zich ook wenden tot een andere Belgische ambassade of consulaat in het land waar u op doorreis bent of tijdelijk verblijft.

Indien deze over de BELPAS paspoortapplicatie beschikt : zal uw aanvraag automatisch voor toestemming worden voorgelegd aan de ambassade in Bogota.

Indien deze (nog) niet over de BELPAS paspoortapplicatie beschikt : dient u een formulier van paspoortaanvraag onder gescande vorm te laten toekomen.
Na nazicht van uw dossier zal een toelating worden medegedeeld aan de betrokken ambassade of consulaat.
Het is aangewezen contact op te nemen met de betrokken ambassade of consulaat om na te gaan of een afspraak vereist is.