Belgian Business Club in Colombia


De Belgian Business Club, BBC, is een vereniging met als doel, via activiteiten zonder winstoogmerk, contacten te bevorderen tussen professionals en bedrijven in Colombia met interesse in of banden met België.

Deze vereniging is open, leuk en gebaseerd op respect voor de anderen. In de mate van het mogelijke zullen deze activiteiten doorgaan in het Spaans, om zo de integratie tussen zijn leden en deelnemers te vergemakkelijken.

Met dit doel voor ogen zal de BBC er naar streven om periodiek relevante activiteiten te organiseren. Toetreden tot de vereniging gebeurt, onder voorbehoud van goedkeuring door zijn beheerders, via e-mail naar belgian.bc.colombia@gmail.com