Naar België komen

  1. Zuletzt aktualisiert am

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


Informatie over GDPR


Geen Schengenvisum meer nodig voor Colombianen


Sinds 3 december 2015 kunnen Colombianen voor korte verblijven zonder visum naar alle EU-landen reizen uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit betekent tegelijkertijd dat sinds 3 december deze ambassade geen Schengen “C”-visa (verblijf tot maximaal 90 dagen per periode van 180 dagen) meer afgeeft aan Colombianen.

Enkel ingeval men een verblijf van meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen voorziet, moet er nog een “D”-visum aangevraagd worden.

LET OP: De reiziger moet wel, zoals voorheen, zijn papieren in orde hebben en voldoen aan dezelfde eisen die worden gevraagd aan elke reiziger, ongeacht zijn nationaliteit. Het zijn in principe dezelfde vereisten zoals voorheen voor het visum gevraagd. Alleen zal vanaf nu de grenspolitie bij binnenkomst in het Schengengebied deze controle uitoefenen. Op de Spaanstalige versie van deze website vindt u de lijst van aanbevolen vereisten.